İletişim

NEXT ÇEVRE YÖNETİM DANIŞMANLIK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ MÜHENDİSLİK İNŞ. TİC. LTD. ŞTİ.Telefon Numarası +90 262 331 30 05 | Email info@nextcevre.com.tr

İletişim
formu

Birçok firmaya Çevresel Danışmanlık hizmetini bilgisine, birikimine ve profesyonel çalışma sistemine güvenerek vermekteyiz.

Sanayi Mah. Emin Sok. No: 16/B İzmit/KOCAELİ

Tel: 0 262 331 30 05 Fax: 0 262 331 30 05

E-mail: info@nextcevre.com.tr

Firmamız, ulusal ve uluslararası mevzuata ve standartlara göre, Çevresel Etki Değerlendirme, Çevresel Yatırım Yükümlülükleri, Özelleştirme Kapsamındaki Projelerin danışmanlık işleri gibi pek çok konuda çalışmaktadır.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanarak 25/11/2014 Tarih ve 29186 Sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği Ek-1 ve Ek-2 listelerinde yer alan faaliyetlerden; gerçekleştirilmesi planlanan projelerin çevreye olabilecek olumlu ya da olumsuz etkilerinin belirlenmesinde, olumsuz yöndeki etkilerin önlenmesi ya da çevreye zarar vermeyecek ölçüde en aza indirilmesi için alınacak önlemlerin, seçilen yer ile teknoloji alternatiflerinin belirlenerek değerlendirilmesinde ve projelerin uygulanmasının izlenmesi ve kontrolünde sürdürülecek çalışmaları kapsar.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından, faaliyette olan tesislerin günümüze kadar çevre kanunu uyarınca aldığı emisyon izni, deşarj izni, gürültü izni, derin deniz deşarjı, tehlikeli madde deşarjı konularından en az birini içeren çevre izin ve atıkların toplanması, geri kazanılması, geri dönüşümü ve bertaraf edilebilmesine ilişkin teknik yeterliliği sağlayan çevre lisansı işlemleri, Avrupa Birliği’ne uyum süreci içerisinde yayınlanan, “Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik” ile ÇEVRE İZNİ yada ÇEVRE İZNİ VE LİSANSI adı altında tek bir izinde toplanmıştır.